De begaafde leerling

12 december 2023

Samen met je (hoog)begaafde leerling werken aan zijn/haar doorgaande ontwikkeling kent diverse uitdagingen. Dat vraagt om kwaliteiten en talenten te herkennen, erkennen en faciliteren, om zo het aanwezige potentieel tot bloei te brengen.”
Nora Steenbergen (2021)

Hier vind je meer informatie over diverse aspecten van (hoog)begaafdheid:

  • onze werkdefinitie van (hoog)begaafdheid;
  • de kenmerken van (hoog)begaafde kinderen;
  • het belang van vroeg signaleren;
  • profielen die behulpzaam zijn bij het herkennen van (hoog)begaafden;
  • aan welke doelen kun je samen kunt werken en hoe je je onderwijs kunt aanpassen, waarmee je inspeelt op de behoeften en interesses van (hoog)begaafde leerlingen in het po en vo;
  • dubbel bijzondere leerlingen, leerlingen die naast kenmerken van begaafdheid ook kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen vertonen.

Maar er is meer. Je kunt ook het overzicht doornemen met hulpmiddelen en publicaties, of met modellen en literatuur, om je nog verder in (hoog)begaafdheid te verdiepen!

contactpersoon po

Nora Steenbergen 270

contactpersoon vo

Hanna Beuling 270