Literatuur

21 maart 2024

Voor het schrijven van de teksten op deze website is de expertise van ECHA-deskundigen en ervaringsdeskundigen gebruikt, maar is ook veel relevante literatuur doorgenomen.

Hieronder is per pagina de gebruikte literatuur te vinden. Deze literatuur kan gebruikt worden voor het vinden van meer informatie over de verschillende onderwerpen.

Kenmerken

 • Gagné, F. (1995) From giftedness to talent: A developmental model and its impact on the language of the field. Roeper Review, 18(2), 103-111. https://doi.org/10.1080/02783199509553709
 • Gagné, F. (2000). Transforming Gifts into Talents: The DMGT as a Developmental Theory. In: Colangelo, N., Davis, G.A. (2003). Handbook of Gifted Education. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. Basic Books.
 • Kieboom, T. (2016). Hoogbegaafd: als je kind (g)een Einstein is. Lannoo Meulenhoff-Belgium.
 • Mönks, F.J. and Ypenburg, I.H. (1995). Hoogbegaafde kinderen thuis en op school. Alphen a.d. Rijn: Samson/H.D. Tjeenk Willink.
 • Renzulli, J.S. (1978). What Makes Giftedness? Reexamining a Definition. Phi Delta Kappan, 60(3) 180-184. https://doi.org/10.1177/003172171109200821
 • Silverman, L.K. (1983). Issues in affective development of the gifted. In J. Van Tassel-Baska (Ed.), A Practical Guide to Counseling the Gifted in a School Setting (pp. 6-21). Reston, VA: Council for Exceptional Children.
 • Silverman, L.K. (1993). Counseling the gifted and talented. Denver: Love Publishing.
 • Sternberg, R.J. (2002). Succesvolle intelligentie. Hoe praktische en creatieve intelligentie succes bepalen. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Van Tassel-Baska, J. (2003). Curriculum Planning and Instructional Design for Gifted Learners. Denver: Love publishing.
 • Ziegler, A., & Heller, K.A. (2000). Conceptions of giftedness from a meta-theoretical perspective. In K.A. Heller, F.J. Mönks, R.J. Sternberg and R.F. Subotnik (Eds.), International handbook of giftedness and talent (pp. 3-21). Oxford: Elsevier Science Ltd.

Vroeg signaleren

 • Gerven, E. van (2002). Zicht op hoogbegaafdheid. Uitgeverij Van Gorcum.

Leren in flow

 • Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins.
 • Vygotsky, L.S. (1978. Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge.

Profielen

 • Betts, G.T., & Neihart, M. (1988). Profiles of the gifted and talented. Gifted child quarterly, 32(2), 248-253. https://doi.org/10.1177/001698628803200202
 • Betts, G.T., & Neihart, M. (2010). Revised profiles of the gifted and talented. Geraadpleegd van https://sciencetalenter.dk/sites/default/files/
  revised_profiles_of_the_gifted_and_talented_-_neihart_and_betts.pdf

Doelen

 • Te Boekhorst-Reuver, J. (2010). Doelen en Vaardigheden Lijst. Enschede: SLO.

Onderwijsaanpassingen PO

 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. Basic Books, New York.
 • Hoogeveen, L., Hell, J.G. van, Mooij, T., & Verhoeven, L. (2004). Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen; Meta-analyses en overzicht van internationaal onderzoek. Nijmegen: Radboud Universiteit, Centrum voor Begaafdheidsonderzoek/ Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen/Afdeling Orthopedagogiek.
 • Hoogeveen, L., Hell, J.G. van, & Verhoeven, L. (2012). Social‐emotional characteristics of gifted accelerated and non‐accelerated students in the Netherlands. British Journal of Educational Psychology, 82(4), 585-605.
 • Reis, S.M., Renzulli, J.S., & Burns, D.E. (2016). Curriculum compacting: A guide to differentiating curriculum and instruction through enrichment and acceleration. Routledge.

Onderwijsaanpassingen VO

 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. Basic Books, New York.
 • Hoogeveen, L., Hell, J.G. van, Mooij, T., & Verhoeven, L. (2004). Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen; Meta-analyses en overzicht van internationaal onderzoek. Nijmegen: Radboud Universiteit, Centrum voor Begaafdheidsonderzoek/ Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen/Afdeling Orthopedagogiek.
 • Hoogeveen, L., van Hell, J. G., & Verhoeven, L. (2012). Social‐emotional characteristics of gifted accelerated and non‐accelerated students in the Netherlands. British Journal of Educational Psychology, 82(4), 585-605.
 • Reis, S.M., Renzulli, J.S., & Burns, D.E. (2016). Curriculum compacting: A guide to differentiating curriculum and instruction through enrichment and acceleration.  Routledge.

Onderpresteren voorkomen

 • Dweck, C.S. (2011). Mindset, de weg naar een succesvol leven. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
 • Onderwijsraad (2007). Presteren naar vermogen. Den Haag: Onderwijsraad.

Begaafd onderwijs

 • Renzulli, J.S. (2021). The Schoolwide Enrichment Model: A How-To Guide for Talent Development. Geraadpleegd van https://gifted.uconn.edu/schoolwide-enrichment-model/sem3rd/

Dubbel bijzonder

 • Baum, S.M., Schader, R.M., & Owen, S.V. (2017). To be gifted & learning disabled: strength-based strategies for helping twice-exceptional students with Ld, Adhd, Asd, and more. Texas: Prufrock .
 • Burger-Veltmeijer, A.E.J., Kroesbergen, E.H., Minnaert, A., & Hoogeveen, L. (2018). Passend onderwijs voor dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen: Fabels en feiten over (het voorkomen van) frustratie van talent. Nijmegen: Radboud Universiteit.
 • Trail, B. (2011). Twice exceptional gifted children. Understanding, teaching and counselling gifted students. Waco: Prufrock Press.
 • Webb, J., Amend, E., Webb, N., Goerss, J., Beljan, P., & Olenchak, F. (2005). Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults: ADHD, bipolar, OCD, Asperger's, depression, and other disorders. Tuscon: Great Potential Press.