Begaafd onderwijs

30 januari 2024

Begaafd Onderwijs is een onderwijsconcept dat voortkomt uit praktijkervaring. Deze komt van diverse begaafdheidsspecialisten die kinderen met kenmerken van begaafdheid begeleiden."

Uit de visie achter Begaafd Onderwijs volgt een onderwijsprogramma dat uitdaagt, aansluit bij de interesses van de leerlingen, aan het denken zet en tegemoet komt aan hun autonomie, competentie en relationele verbondenheid. Kortom, een programma waar kinderen zich op hun eigen niveau verder kunnen ontwikkelen.

Binnen de transitie van onderwijsaanpassingen voor kinderen met kenmerken van begaafdheid naar Begaafd Onderwijs denken wij aan een overgang van...

  • het onderwijzen van kennis naar het ontwikkelen van vaardigheden;
  • vaststaande leerinhouden naar inspelen op actuele thema’s met behulp van essentiële vragen;
  • leerlingen beantwoorden vragen naar leerlingen stellen de vragen;
  • leerlingen die les krijgen naar leerlingen die zich zelf verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling en autonoom en nieuwsgierig hun creativiteit gebruiken om kennis en begrip te vergroten;
  • stap voor stap door een leerlijn naar proces georiënteerd leren met duidelijke leerdoelen en criteria voor succes;
  • een traditionele visie op leren naar een op groei gerichte houding ten opzichte van ontwikkeling;
  • werken op niveaus naar gepersonaliseerd leren;
  • toetsen en eindbeoordelingen naar een continu proces van evalueren en vooruitgang bepalen door leerlingen zelf, hun peers en de leraar.