Proeftuin linked data rekenen po


21 april 2021
Dit onderzoeksrapport gaat in op de vraag hoe leraren met de Proeftuin linked data rekenen po werden ondersteund bij het aanbieden van maatwerk aan hun leerlingen. Dit draagt bij aan de vraag: hoe kan ICT ingezet worden om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken? Er is onderzocht hoe leraren ondersteund kunnen worden in het maken van bewuste keuzes in het curriculum, dit wil zeggen bij het uitstippelen van geschikte leerroutes voor leerlingen en bij de keuze van daarbij passende leermiddelen. De beschikbaarheid van leermiddelen speelt daarbij een belangrijke rol. In een proeftuin linked data zijn doelen gekoppeld aan leermiddelen van verschillende uitgevers. Leraren kunnen zodoende gerichte keuzes maken op basis van de inhouden, doelen, leermiddelen en behaalde resultaten van leerlingen.

auteur SLO: Allard Strijker, Hans de Vries, Maud Heijnen
auteur extern: Mohaupt, L.
jaar van uitgave: 2018

Strijker, A., Vries, H. de, Heijnen, M., & Mohaupt, L. (2018). Proeftuin linked data rekenen po. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Type publicatie

Vrije trefwoorden