Welbevinden

29 januari 2024

Om te leren en je verder te ontwikkelen is welbevinden een voorwaarde. We onderscheiden sociaal, emotioneel en fysiek welbevinden.

Om samen met leerlingen te kijken naar hun emotionele, sociale en fysieke welbevinden en dit verder te onderzoeken en te ontwikkelen, kun je de gespreksplaat Lekker in je vel gebruiken. Deze gespreksplaat bevat afbeeldingen en vragen om in gesprek te gaan over emotionele, sociale en fysieke vaardigheden. Behalve in het Nederlands is de gespreksplaat ook in het Engels en Engels-Oekraïens beschikbaar.

Welbevinden Nederlands  Welbevinden Engels

Welbevinden Oekraïens

Bij de gespreksplaat hebben we een korte handleiding (pdf, 121 kB) gemaakt met tips voor het voeren van gesprekken en begeleiden van begaafde leerlingen. Hierin staan ook voorbeeldwerkwijzen hoe je klassikaal, in groepjes en individueel kunt werken met de gespreksplaat.

Achtergrondinformatie over de gespreksplaat Lekker in je vel staat in de handreiking Stimuleren van sociaal emotioneel en fysiek welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen (pdf, 336 kB). Je vindt er:

  • definities van ‘soorten’ welbevinden;
  • hoe het welbevinden van (hoog)begaafden verschilt met dat van hun leeftijdgenoten;
  • methoden en interventies die positief bijdragen aan het welbevinden van (hoog)begaafden.

Ook lees je hoe de gespreksplaat past binnen wat er in het basis- en voortgezet onderwijs gebeurt om het welbevinden te ondersteunen. We beschrijven twee veelgebruikte methodes: de Kanjertraining en de Rots & Watertraining.