Massamedia

13 december 2019

Inleiding volgt.

MK/K/7 Massamedia (SE) bb kb gl/tl

11. De kandidaat kan:

  • de betekenis van massamedia voor de samenleving herkennen;
  • factoren en ontwikkelingen herkennen en noemen als het gaat om de inhoud en programmering van massamedia, en nieuwsvoorziening kritisch beoordelen;
  • in voorbeelden de rol herkennen die media kunnen vervullen bij beeldvorming (waaronder vooroordelen en stereotypen), en bij de overdracht van waarden en normen;
  • informatie vergelijken van verschillende media en verschillen daarin herkennen.
X

12. De kandidaat kan:

  • de betekenis van massamedia voor de samenleving herkennen en beschrijven;
  • factoren en ontwikkelingen herkennen en noemen als het gaat om de inhoud en programmering van massamedia, en nieuwsvoorziening kritisch beoordelen;
  • benoemen wat de rol van de media is bij beeldvorming en aangeven hoe er sprake is van beïnvloeding door massamedia;
  • informatie vergelijken van verschillende media en verschillen daarin verklaren.
X X