Het examenprogramma

27 juli 2023

Het examenprogramma voor maatschappijkunde wordt, net als voor alle andere vakken met een centraal examen, beschreven in drie documenten.

Dit zijn:

  1. Een examenprogramma dat bestaat uit globale eindtermen (zie examenblad.nl). Sinds 2007 zijn de eindtermen compacter en globaler beschreven. Dit biedt scholen ruimte om binnen de grenzen van de wettelijke kaders tot schooleigen keuzes en invullingen te komen.
  2. Voor het centraal examen (CE): een syllabus waarin de eindtermen voor het centraal examen uitgebreid worden beschreven met een toelichting (zie examenblad.nl).
  3. Voor de exameneenheden die behoren tot het schoolexamen (SE): deze handreiking waarin en aantal mogelijkheden wordt beschreven die de school heeft voor de invulling van het schoolexamen.

Het examenprogramma voor het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE) en de syllabus voor het CE zijn voorschrijvend van karakter. Deze handreiking voor het SE is dat niet. Deze handreiking brengt verschillende mogelijkheden in beeld voor de invulling van de programmaonderdelen van het SE. Hoe die onderdelen worden ingevuld is aan de school. Scholen en docenten hebben de ruimte zelf inhoudelijke keuzes te maken voor de concretisering van de exameneenheden die alleen in het SE getoetst worden.

De verdeling van de examenstof over het centraal examen en het schoolexamen voor maatschappijkunde ziet er als volgt uit:

Exameneenheden

Daarnaast kent het examenprogramma een preambule met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en profielen in het vmbo gelden. Het volledige en actuele examenprogramma is altijd te vinden op www.examenblad.nl.