Algemene informatie

13 december 2019

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo steun bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen.

Sinds 2015 worden de handreikingen voor het schoolexamen in digitale vorm aangeboden. De verschillende onderdelen van de website zijn toegankelijk via het menu aan de linkerkant. Elk onderdeel bestaat weer uit verschillende subonderdelen die telkens toegankelijk zijn via een menu aan de rechterkant.

In deze handreiking staat met welke zaken rekening gehouden moet worden bij de inrichting van het schoolexamen. Daarnaast doet de handreiking suggesties voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en het PTA.

De handreikingen voor het schoolexamen zijn bedoeld ter ondersteuning van scholen en vaksecties. Zij hebben geen verplichtend karakter.

Aanleiding

​De laatste herziening van de handreiking voor maatschappijleer 2 dateert uit 2007. Die herziening volgde op de globalisering van de examenprogramma's voor het vmbo. Het examenprogramma voor maatschappijleer 2 is sindsdien ongewijzigd gebleven, maar sinds augustus 2016 heeft het vak een nieuwe naam: maatschappijkunde.

Naast die naamsverandering is er ook veel veranderd in de samenleving en in het onderwijs. De handreiking was dus aan vernieuwing toe. Deze handreiking geeft de actuele situatie weer. In deze handreiking zal steeds worden gesproken over maatschappijkunde, niet meer over maatschappijleer 2.