Mens en werk

13 december 2019

Inleiding volgt.

MK/K/5 Mens en werk (SE) bb kb gl/tl
7. De kandidaat kan:
  • functies en maatschappelijke waardering van arbeid herkennen;
  • de rol van de overheid ten aanzien van arbeid en de kenmerken van de verzorgingsstaat herkennen;
  • herkennen wat de invloed is van arbeidsverdeling op de sociale ongelijkheid;
  • op het gebied van arbeid verschillende belangen en belangenorganisaties herkennen en aangeven welke middelen er zijn om voor belangen op te komen in overleg- en conflictsituaties;
  • oorzaken en gevolgen van veranderingen op de arbeidsmarkt noemen.
X

8. De kandidaat kan:

  • de functies en maatschappelijke waardering van arbeid herkennen en beschrijven, en factoren noemen die van invloed zijn op de cultuur van een bedrijf;
  • de rol van de overheid ten aanzien van arbeid en de problematiek van de verzorgingsstaat herkennen en beschrijven;
  • uitleggen welke invloed maatschappelijke arbeidsverdeling heeft op de sociale ongelijkheid in de samenleving;
  • een beschrijving geven van de arbeidsverhoudingen in Nederland;
  • oorzaken en gevolgen van veranderingen op de arbeidsmarkt noemen en verklaren.
X X