Politiek en beleid

13 december 2019

Inleiding volgt.

MK/K/4 Politiek en beleid (CE) bb kb gl/tl
5. De kandidaat kan:
  • Nederland typeren als een parlementaire democratie in een rechtsstaat;
  • uitleggen op welke wijze overheidsbeleid tot stand komt, de invloed van de Europese Unie;
  • daarin herkennen en noemen/herkennen hoe Europese besluiten tot stand komen;
  • mogelijkheden beschrijven die individuele burgers en belangen- of pressiegroepen hebben om de politieke besluitvorming te beïnvloeden;
  • van politieke partijen en stromingen standpunten en de uitgangspunten noemen en herkennen.
X

6. De kandidaat kan:

  • Nederland typeren als een parlementaire democratie in een rechtsstaat en als een constitutionele monarchie;
  • uitleggen op welke wijze overheidsbeleid tot stand komt, de invloed van de Europese Unie daarin aangeven/herkennen en noemen/herkennen hoe Europese besluiten tot stand komen;
  • mogelijkheden beschrijven die individuele burgers en belangen- of pressiegroepen hebben om de politieke besluitvorming te beïnvloeden;
  • van politieke partijen en stromingen standpunten en de uitgangspunten herkennen, noemen en verklaren.
X X

Een nadere specificatie van deze exameneenheid staat in de syllabus voor het CE op www.examenblad.nl.