Mogelijke invullingen Massamedia

13 december 2019

Inleiding volgt.

Leerling-nabije onderwerpen

 • De media richten zich op verschillende doelgroepen. Te denken valt aan bepaalde jongerenbladen en radio- en tv- programma's voor jongeren.
 • De mogelijkheden en de risico's van sociale media.
 • Hoe wordt nieuws geselecteerd? Wat zijn verborgen boodschappen en herken je ze?
 • Zijn nieuwsberichten objectief en is er sprake van hoor en wederhoor?
 • Inhoudelijke en vormverschillen tussen (berichtgeving in) verschillende kranten, tv-zenders en sociale media.

Onderwerpen voor discussie

 • De invloed van media: geweld en seks in games en videoclips bijvoorbeeld. Is het op dit moment goed geregeld?
 • De vrijheid van meningsuiting. Hoever moet je gaan? Dit is overigens een moeilijk discussiepunt (niet alleen voor vmbo-leerlingen). Enige voorinformatie is nodig voordat leerlingen hierover met elkaar in discussie kunnen gaan.
 • Cyberpesten. Welke afspraken moeten daarover gemaakt worden om het te voorkomen?

Onderwerpen die geschikt zijn voor een praktische opdracht

 • Onderzoek naar reclame (bijvoorbeeld op tv of door foto's te maken van reclameobjecten in de openbare ruimte): Welke rolpatronen en stereotypen zijn herkenbaar? Welke reclame richt zich op kinderen? enzovoort.
 • Het maken van een voorpagina van een krant: Welke berichten en foto's selecteer je?
 • Maak een top-5 van je favoriete tv-programma's, apps, websites, radioprogramma's. Nummer ze van 1 tot 5. Leg uit waarom je het een goed programma of een goede app vindt. Leg uit waarvoor je het gebruikt (amusement, informatie, nieuws, contacten, koop en verkoop). Geef aan of er bij of in de genoemde programma's of websites reclame wordt gemaakt. Is die reclame afgestemd op de doelgroep?