De multiculturele samenleving

13 december 2019

Inleiding volgt.

MK/K/6 De multiculturele samenleving (SE) bb kb gl/tl
9. De kandidaat kan:
  • Nederland als multiculturele samenleving typeren en het overheidsbeleid ten aanzien hiervan herkennen en beschrijven;
  • de sociaaleconomische positie van allochtone groepen beschrijven;
  • aangeven hoe met uitingen van vooroordelen en discriminatie kan worden omgegaan vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect.
X

10. De kandidaat kan:

  • de culturele differentiatie in Nederland beschrijven en ontwikkelingen daarin noemen, alsmede het overheidsbeleid en de visies ten aanzien van de multiculturele samenleving beschrijven;
  • de sociaaleconomische positie van allochtone groepen beschrijven en verklaren;
  • aangeven hoe met uitingen van vooroordelen en discriminatie kan worden omgegaan vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect.
X X