Crimimaliteit en rechtsstaat

13 december 2019

Inleiding volgt.

MK/K/8 Criminaliteit en rechtsstaat (CE) bb kb gl/tl

13. De kandidaat kan:

  • de aard, ontwikkeling en omvang van criminaliteit als maatschappelijk probleem herkennen en beschrijven;
  • kenmerken van de rechtsstaat herkennen in het straf- en procesrecht, en de doelen van straffen en maatregelen onderscheiden;
  • oorzaken van criminaliteit herkennen;
  • de rol van overheidsorganen ter bestrijding van criminaliteit aangeven en verschillende beleidsmaatregelen onderscheiden;
  • de doelen van straffen en maatregelen onderscheiden.
X

14. De kandidaat kan:

  • de aard, ontwikkeling en omvang van criminaliteit als maatschappelijk probleem herkennen en beschrijven;
  • principes van de rechtsstaat herkennen in het straf- en procesrecht;
  • oorzaken van criminaliteit herkennen en beschrijven;
  • de rol van overheidsorganen ter bestrijding van criminaliteit aangeven, verschillende beleidsmaatregelen en kenmerkende visies van politieke stromingen onderscheiden, en effectiviteit en wenselijkheid van beleidsmaatregelen beoordelen;
  • de doelen van straffen en maatregelen onderscheiden.
X X

Een nadere specificatie van deze exameneenheid is te vinden in de syllabus voor het CE op www.examenblad.nl.