Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde

13 december 2019

Inleiding volgt.

MK/K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde (CE+SE) bb kb gl/tl

3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

  • informatie verwerven en daarbij gebruik maken van verschillende informatiebronnen;
  • zelf verzamelde of aangereikte informatie over maatschappelijke verschijnselen/vraagstukken verwerken en interpreteren op basis van vakinhoudelijke kennis;
  • de principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijkunde herkennen in een tekst over een maatschappelijk vraagstuk of verschijnsel;
  • een standpunt innemen met betrekking tot een concreet maatschappelijk vraagstuk en hier argumenten voor geven.
X

4. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen:

  • ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken verschillende typen vragen herkennen en zo zelfstandig mogelijk formuleren;
  • bij gegeven of zelf geformuleerde vragen informatie verwerven en daarbij gebruikmaken van verschillende informatiebronnen;
  • aangereikte informatie over maatschappelijke verschijnselen/vraagstukken verwerken en interpreteren op basis van vakinhoudelijke kennis;
  • de principes en procedures die horen bij de benaderingswijze van het vak maatschappijkunde herkennen in informatiebronnen over een maatschappelijk vraagstuk of toepassen op een maatschappelijk vraagstuk;
  • een standpunt innemen met betrekking tot een concreet maatschappelijk vraagstuk en hier argumenten voor geven.
X X

Een nadere specificatie van deze exameneenheid staat in de syllabus voor het CE op www.examenblad.nl. De leervaardigheden worden getoetst in het centraal examen, maar moeten ook worden getoetst in het schoolexamen.