Eindterm 23: Nieuwe ontwikkelingen

13 december 2019

Deze eindterm kan betrekking hebben op technologische ontwikkelingen, maar ook op nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Nieuwe ontwikkelingen worden via diverse media aangekondigd, variërend van publieksmedia, zoals kranten, journaals en nieuwssites tot gespecialiseerde vakliteratuur en websites. Voorgesteld wordt om nieuwe ontwikkelingen in informatietechnologie alleen via publieksmedia en populaire vakliteratuur op te sporen en via deze ingang eventueel gespecialiseerde bronnen te benaderen.