Eindterm 22: Normen en waarden

13 december 2019

Het gebruik van digitale technologie veronderstelt dat de gebruiker zich conformeert aan regelgeving, normen en waarden. Regelgeving heeft vooral betrekking op de bescherming van gegevens die tot natuurlijke personen herleid kunnen worden en op het tegengaan van computercriminaliteit.

Normen en waarden met betrekking tot computergebruik gaan vooral over wat men 'netiquette' noemt, zoals:

  • omgangsvormen op sociale media;
  • do's en don'ts in digitale communicatie;
  • het afzien van illegaal kopiëren van digitale content en het respecteren van auteursrecht;
  • hoe om te gaan met freeware-software.

De bedoeling van deze eindterm is dat leerlingen kennis hebben van het bestaan van regelgeving, normen en waarden, het belang en de noodzaak daarvan inzien en dat ze leren zich hieraan te houden. Inzicht in regelgeving kan beperkt blijven tot de hoofdlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Computercriminaliteit.