IT/3 ICT-vaardigheden

13 december 2019

Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden.

IT/3 ICT-vaardigheden gl/tl
17. De kandidaat heeft inzicht in de basisfuncties van pakketten ten behoeve van kantoorautomatisering, waaronder een tekstverwerker, een spreadsheet en een presentatiepakket en kan dit inzicht toepassen bij de uitoefening van uitvoerende taken. X
18. De kandidaat kent enkele applicaties om de uitvoering van een eenvoudig onderzoek te ondersteunen en kan deze applicaties gebruiken om enkele onderzoekstaken, waaronder het verwerken en presenteren van onderzoeksresultaten, te ondersteunen. X
19. De kandidaat kan anderen ondersteuning bieden bij het gebruik van informatiesystemen, applicaties en media. X
20. De kandidaat heeft inzicht in enkele kenmerken van projecten, projectmatig werken en daarbij voorkomende rollen en kan dit inzicht toepassen bij het werken in projectverband. X