IT/2 Professionele vaardigheden

13 december 2019

Exameneenheid IT/2 Professionele vaardigheden.

IT/2 Professionele vaardigheden gl/tl
De kandidaat kan: ​ ​
3. De Nederlandse taal functioneel gebruiken. X
4. Tijdens de werkvoorbereiding en de werkuitvoering op basaal niveau berekeningen maken. X
5. Binnen het vakgebied gericht informatie verwerven, verwerken en verstrekken met behulp van geautomatiseerde systemen. X
6. Op systematische wijze werkzaamheden uitvoeren. X
7. Samenwerken bij het uitvoeren van werkzaamheden. X
8. Zijn werkzaamheden op een veilige wijze uitvoeren. X
9. Economisch bewust omgaan met materialen en middelen. X
10. Hygiënisch werken. X
11. Milieubewust handelen. X
12. Voldoen aan de algemene gedrags- en houdingseisen die gesteld worden aan werknemers in de branche(s). X
13. Omgaan met verschillen op basis van culturele gebondenheid en geslacht. X
14. Zijn eigen belangen afwegen tegen het belang van een groep, organisatie of het algemeen belang. X
15. Zich aan- en inpassen in de bedrijfscultuur. X
16. Reflecteren op het eigen handelen. X

Eindterm 8 kan geïnterpreteerd worden als werken op een ergonomisch verantwoorde wijze. Zaken omtrent beveiliging van ICT-middelen vallen onder eindterm 26.