IT/1 Oriëntatie op leren en werken

13 december 2019

Exameneenheid IT/1 Oriëntatie op leren en werken

IT/1 Oriëntatie op leren en werken gl/tl
1. De kandidaat heeft inzicht in de plaats en mogelijkheden van ICT en informatica in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt. X
2. De kandidaat kan een bewuste keuze maken voor een beroep en een vervolgopleiding op grond van eigen capaciteiten en interesses en mogelijke opleidingen en beroepen. X