IT/7 IT ontwerpen

18 december 2019

Exameneenheid IT/7 IT ontwerpen.

Exameneenheid IT/7 IT ontwerpen
IT/7 IT Ontwerpen gl/tl
30. De kandidaat kan informatiestromen beschrijven in een kleine organisatie. X
31. De kandidaat kan informatiebehoeften analyseren en op basis daarvan een eenvoudige database ontwerpen, maken en gebruiken. X
32. De kandidaat heeft inzicht in enkele eenvoudige programmeertechnieken en kan dit inzicht toepassen bij de ontwikkeling van een eenvoudig computerprogramma. X