Relatie met het profiel MVI, keuzevakken en informatica havo

13 december 2019

In onderstaande tabel worden de exameneenheden van informatietechnologie vermeld. Bij elke exameneenheid staat aangegeven of ze voorkomt bij het profiel Media, vormgeving en ICT van de beroepsgerichte leerwegen, welke keuzevakken uit de beroepsgerichte leerwegen verwantschap tonen met (onderdelen van) de betreffende exameneenheid en of ze voorkomt bij informatica in de tweede fase van havo.

Examen-eenheid

Profiel MVI Keuzevakken Informatica havo
IT/1 Oriëntatie op leren en werken beperkt ja
IT/2 Professionele vaardigheden ja
IT/3 ICT-vaardigheden
IT/4 Maatschappij en innovatie ja
IT/5 Hardware beperkt Netwerkbeheer
Digitale beveiliging
ja
IT/6 Media ontwerpen ja 3D-vormgeving en –realisatie
Printmedia-productie
Game design
Vormgeving en typografie
Sign
Webshop
Multimediale producten maken
IT/7 IT ontwerpen Domotica en automatisering
Game design
Applicatie-ontwikkeling
Webshop
Digi-spel
Robotica
beperkt