IT/4 Maatschappij en innovatie

13 december 2019

Exameneenheid IT/4 Maatschappij en innovatie.

IT/4 Maatschappij en innovatie gl/tl
21. De kandidaat heeft inzicht in de rol van informatietechnologie bij maatschappelijke ontwikkelingen. X
22. De kandidaat heeft inzicht in de normen en waarden bij het gebruik van digitale technologie en kan dit inzicht toepassen bij het gebruik en ontwerp van digitale technologie. X
23. De kandidaat kent nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie. X