Eindterm 19: Gebruikersondersteuning

13 december 2019

Sommige gebruikers wordt in een bedrijf of instelling een speciale status toegekend. Een dergelijke power user biedt onder andere ondersteuning aan zijn medegebruikers bij het gebruik van informatiesystemen, applicaties en media.

Ondersteuning kan op verschillende manieren geboden worden:

  • een mondelinge toelichting, al dan niet op basis van een gebruikersvraag;
  • een gebruikershandleiding;
  • een gebruikerstraining.

Het is daarbij van belang dat toelichting, handleiding of training aansluit bij de behoeften en bij het kennisniveau van de betrokkenen en dat de power user zich beperkt tot ondersteuning van het gebruik van middelen en media bij informatieverwerkende en communicatieve taken en het gebruik van ICT-jargon afstemt op de betrokkene.

Voorgesteld wordt dat leerlingen in deze exameneenheid zich bekwamen in het geven van een mondelinge toelichting aan de hand van een gebruikersvraag, het schrijven van een gebruikershandleiding voor een enkele systeemfunctie of het verzorgen van een training voor een paar gebruikers.