Eindterm 17: Kantoorautomatisering

12 augustus 2021

In bijna elke beroepsomgeving wordt gebruikgemaakt van informatiesystemen met als doel het uitvoerende werk te ondersteunen. Daartoe kennen organisaties standaardvoorzieningen als  applicatiepakketten, werkstations, netwerken en servers, die volgens een voorgeschreven werkwijze gebruikt moeten worden. Deze voorschriften staan veelal in een gebruikershandleiding en/of procedurehandboek.

Daarnaast voelen veel gebruikers de noodzaak om buiten de standaardvoorzieningen om uitvoerende taken met behulp van ICT te verrichten. Denk daarbij aan het schrijven van een document, het bijhouden van gegevens die alleen voor het persoonlijk functioneren relevant zijn en het voorbereiden en houden van een mondelinge presentatie. Ten behoeve van dat laatste wordt gebruikers een suite van applicaties beschikbaar gesteld. Voorbeelden zijn Microsoft Office, Open Office of Google Docs. Om als gebruiker te kunnen opereren is deskundig gebruik van deze pakketten van belang.

Het voorgestelde beheersingsniveau voor deze eindterm is beperkt tot dat van het International Computer Driving Licence (ICDL). Voor meer informatie over het beheersingsniveau van ICDL wordt verwezen naar bijgevoegde link.

Het beoogde inzicht heeft betrekking op de vraag bij welke taak welk standaardpakket het meest geschikt is, hoe dat standaardpakket gebruikt kan worden om de taak te ondersteunen en welke basisfuncties daarbij gebruikt kunnen worden. In het vervolg staat een aantal mogelijke taken vermeld:

  • het verzorgen van standaardcorrespondentie;
  • archiefbeheer, inclusief het ordenen van bestanden in logische mappen;
  • relatiebeheer;
  • een digitale presentatie verzorgen die bestaat uit een opeenvolging van dia's zonder onderlinge verwijzing;
  • het zoeken naar gegevens, tekstfragmenten of andere informatie in persoonlijke bestanden met gebruikmaking van de standaard zoekfunctionaliteit die de pakketten bieden.

Voorbeeld

Het verzorgen van standaardcorrespondentie vindt meestal plaats door middel van een tekstverwerker. Dergelijke programma's kennen vaak sjablonen voor standaardbrieven. Daarnaast bestaat de mogelijk dat een bedrijf of instelling zelf sjablonen gemaakt heeft. Brieven worden zo veel mogelijk met behulp van een sjabloon gemaakt.

Voor uitoefening van zoektaken kan het noodzakelijk zijn enkele begrippen te kennen die geassocieerd zijn met de betreffende officepakketten.​