Eindterm 18: Ondersteuning van onderzoek

13 december 2019

Gaat het bij eindterm 17 om het gebruik van officepakketten in het dagelijks gebruik, eindterm 18 beoogt de leerling te leren applicaties te gebruiken bij de uitvoering van een eenvoudig onderzoek. Dat hoeft zich niet noodzakelijk tot officepakketten te beperken.

Het kan verder noodzakelijk zijn om incidenteel functionaliteit uit een officepakket te benutten, die boven het beheersingsniveau van ECDL uitstijgt. Een voorbeeld hiervan is de verwerking van kwantitatieve gegevens in MS Excel, waarbij verzamelfuncties of draaitabellen ingezet kunnen worden.

Afhankelijk van het soort onderzoek kan een aantal onderzoekstappen worden onderscheiden. Sommige stappen zijn generiek voor alle soorten onderzoek. Bij elk van die stappen kunnen applicaties gebruikt worden. In onderstaand overzicht wordt per onderzoekstap een suggestie gedaan voor gebruik van een applicatie.

Onderzoekstap Mogelijk te gebruiken applicatie
Definitie van de vraagstelling

Tekstverwerker

Tekenpakket (ten behoeve van ideevorming)

Opzet van het onderzoeksplan Tekstverwerker
Uitvoering van het onderzoek

Afsprakenplanner

Spreadsheetpakket

Databasepakket

Enquêteringssoftware op Internet

3D-applicatie

Programmeeromgeving

Verwerking van de onderzoeksgegevens

Spreadsheetpakket

Databasepakket

Enquêteringssoftware op internet

3D-applicatie

Programmeeromgeving

Presentatie van de onderzoeksresultaten Presentatiepakket

Het gebruik van applicaties die zich specifiek op de grootschalige verwerking van kwantitatieve onderzoeksgegevens richten - zoals SPSS - wordt niet voorgesteld.