B2: Wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie

10 september 2020

De kandidaat kan de wisselwerking tussen de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke kennis en technologie beschrijven en toelichten aan de hand van voorbeelden uit de domeinen C t/m F.

Het subdomein B2 is identiek voor havo en vwo, voor vwo wordt echter wel meer diepgang verwacht. Dit tweede subdomein geeft aan dat de kandidaat zich bewust moet worden (aan de hand van concrete interdisciplinaire vraagstukken), dat er een wisselwerking bestaat tussen natuurwetenschap en technologie en hoe die er (in zo'n concreet voorbeeld) uitziet. Natuurwetenschap gaat vooruit door nieuwe technologie, vooruitgang in de natuurwetenschap brengt op zijn beurt weer technologische ontwikkelingen op gang.