B1: Interdisciplinariteit

28 februari 2023

Het subdomein B1 is vrijwel identiek voor havo en vwo. In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen havo en vwo vetgedrukt. Voor vwo wordt op sommige plaatsen meer diepgang verwacht (reflecteren in plaats van toelichten aan de hand van voorbeelden, analyseren in plaats van beschrijven).

Overzicht
Interdisciplinariteit havo Interdisciplinariteit vwo

De kandidaat kan voor de context relevante conceptuele kennis en benaderingen uit in ieder geval de aardwetenschappen, de biologie, de natuurkunde, de scheikunde en de wiskunde toepassen op interdisciplinaire vraagstukken die betrekking hebben op de domeinen C t/m E.

De kandidaat kan daarbij:

 • de rol van de verschillende disciplines bij de aanpak van het vraagstuk aan de hand van voorbeelden toelichten;
 • situaties beschrijven in termen van modelvorming, systeem, schaal en verandering;
 • experimenteel onderzoek en/of simulaties uitvoeren dan wel resultaten van experimenten en/of simulaties interpreteren;
 • technologische oplossingen ontwerpen dan wel ontworpen technologische oplossingen toelichten.

De kandidaat kan relevante conceptuele kennis en benaderingen uit in ieder geval de aardwetenschappen, de biologie, de natuurkunde, de scheikunde en de wiskunde gebruiken om interdisciplinaire vraagstukken te analyseren die betrekking hebben op de domeinen C t/m F.
De kandidaat kan daarbij:

 • reflecteren op de rol van de verschillende disciplines bij een interdisciplinaire aanpak;
 • situaties analyseren aan de hand van de termen modelvorming, systeem, schaal en verandering;
 • experimenteel onderzoek en/of simulaties uitvoeren dan wel resultaten van experimenten en/of simulaties interpreteren;
 • technologische oplossingen ontwerpen dan wel ontworpen technologische oplossingen evalueren.

Dit subdomein beschrijft:

 • dat nlt over interdisciplinaire vraagstukken gaat;
 • welke disciplines daar minimaal in betrokken moeten worden. Indien gewenst kan hieraan ook informatica toegevoegd worden;
 • dat het een doel op zich is van nlt om te leren over interdisciplinariteit:
  • wat is de rol van de verschillende disciplines en expertise-gebieden?
  • wat houdt een interdisciplinaire aanpak in?
  • wat is daarvoor nodig?
  • Zie hiervoor ook de bijlage aan de rechterkant..
 • de voor nlt vastgelegde concepten: model(vorming), systeem, schaal en verandering. Dit zijn concepten die ook binnen de verschillende monodisciplines terugkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de SLO website.
 • dat bij het werken aan nlt-vraagstukken twee essentiële werkwijzen van de natuurwetenschappelijke en technologische disciplines aan bod moeten komen, namelijk het experimenteel onderzoek en het (technisch) ontwerpen. Ook hierover is meer informatie te vinden op de SLO website.

De Vereniging NLT heeft  een katern ontwikkeld waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over het begrip interdisciplinariteit. Je vindt een samenvatting in de bijlage. Meer informatie kun je vinden via www.verenigingnlt.nl.