Subdomein A1: Ontwerpen en ontwikkelen

26 oktober 2020

Informatica wordt door velen gezien als een construerende discipline: een vakgebied waarin het maken van dingen centraal staat. Die dingen zijn in het algemeen digitale artefacten. In deze visie levert het wetenschapsgebied informatica kennis over zulke artefacten en het maakproces. Deze kennis bestaat uit een conceptuele basis en uit typische denk- en werkwijzen.​

Het maken van digitale artefacten is veel meer dan een technische aangelegenheid. Informatica dient immers niet alleen voor automatisering van bestaande en bekende processen. De wereld om ons heen is doordrongen van informaticatoepassingen die ook dienen om het dagelijks leven makkelijker of leuker te maken (bijvoorbeeld: navigatiesystemen, games, gezichtsherkenning in een fotoverzameling), veiliger te laten zijn (bijvoorbeeld: robots, botsingsdetectie) en om nieuwe mogelijkheden te scheppen (bijvoorbeeld: spraakherkenning, kunstmatige intelligentie). Bij ontwerp en ontwikkeling staan contexten en gebruikers dan ook centraal. Die contexten bieden mogelijkheden om aan te sluiten bij de belangstelling en het profiel van leerlingen, en zo ontwerpen en ontwikkelen tot een creatieve uitdaging te maken.