Karakterisering van de vernieuwing

26 oktober 2020

De wereld van de informatica verandert razendsnel. Toepassingen die nu alweer over hun hoogtepunt heen zijn, zoals tablets, bestonden tien jaar geleden nog niet. En welke van de veelbelovende hypes - zoals 3d printen, cryptomunten en zelfrijdende auto's - over vijf jaar wel en niet meer bestaan, is giswerk.

Daarom is het belangrijk dat het examenprogramma informatica zich meer richt op de concepten achter die specifieke toepassingen dan op de toepassingen zelf. Alleen dan is het programma over 10, 15 of 20 jaar nog steeds relevant.

Conceptueler

Het vernieuwde programma richt zich, meer dan het vorige programma, op de concepten achter de informatica. Vanuit dat oogpunt is bijvoorbeeld domein B - grondslagen, toegevoegd. Dat betekent natuurlijk niet dat de specifieke toepassingen van de informatica geen plek hebben in de les. Leerlingen moeten leren de algemene concepten toe te passen in verschillende contexten - applicaties, infrastructuren, ontwikkelomgevingen, beroepssituaties etc​. Zodat ze, zo goed als nu mogelijk is, zijn voorbereid op de contexten van over 10, 15 of 20 jaar, wat ze ook mogen zijn.

Moderne onderwerpen​

Het vorige examenprogramma stamt uit 1998. Sindsdien zijn de belangrijkste toepassingsgebieden van de informatica veranderd. De nadruk van het nieuwe informaticaprogramma ligt veel minder op bedrijfsautomatisering, databases en informatiemodellering, en veel meer op programmerenuser experience en security. Informatica en al haar toepassingen hebben een enorm effect op de maatschappij gehad en dat wordt erkend in de nieuwe subdomeinen maatschappelijke aspecten en privacy.​

Veel keuze

Informatica is, of moet zijn, een vak dat veel verschillende leerlingen aanspreekt. Door de grote rol van informatica in de moderne samenleving is kennis van informatica belangrijk voor veel mensen in veel beroepen. Dat gaat op voor meer dan alleen softwareontwikkelaars, systeembeheerders en websitebouwers.​Om een zo groot mogelijke groep leerlingen aan te spreken is er voor gekozen om veel verschillende keuzedomeinen op te nemen in het programma.

Meer details over de veranderingen ten opzichte van het vorige programma en de argumentatie daarvoor zijn te vinden in het rapport Advies examenprogramma informatica havo/vwo​ (pdf, 691 kB).