Ontstaansgeschiedenis van de vernieuwing

26 oktober 2020

Naar aanleiding van een rapport van de KNAW over digitale geletterdheid​ heeft het ministerie van OCW in 2014 SLO gevraagd te onderzoeken hoe het vak informatica, dat sinds de invoering in 1998 nauwelijks was veranderd, in de bovenbouw havo/vwo actueel en aantrekkelijk kan blijven.

Een van de conclusies van dit onderzoek was om actualiteit en aantrekkelijkheid in het examenprogramma te verwerken.Meer informatie is te vinden in het onderzoeksrapport (pdf, 2.4 MB). Als gevolg hiervan is een commissie, onder leiding van prof. Barendsen, ingesteld die een advies moest uitbrengen over een nieuw examenprogramma.​

Concepten en eindtermen

Gebaseerd op internationale beschrijvingen van het (wetenschappelijke) vakgebied, (internationale) workshops en conferenties, en waar nodig externe deskundigen,​ ontwikkelde de commissie stapsgewijs een reeks concepten en leerdoelen die volgens hen in een informaticacurriculum pasten. Vervolgens moesten deze concepten en leerdoelen worden uitgewerkt in eindtermen, om genoeg vrijheid te laten aan scholen, docenten en leerlingen.​

Raadplegen van docenten

Gedurende het hele proces, in 2014 en 2015, is er regelmatig feedback verzameld van docenten. Bijvoorbeeld op conferenties van de vakvereniging I&I en op het Nederlands Informatica Onderwijs Congres. Niet alleen docenten, maar ook bijvoorbeeld ontwikkelaars van lesmateriaal, vakdidactici en steunpuntcoördinatoren zijn hierbij betrokken. Al hun feedback is zo goed mogelijk verwerkt en uiteindelijk is in maart 2016 het rapport Advies examenprogramma informatica havo/vwo (pdf, 691 kB)​ aangeboden aan de staatssecretaris. In september 2016 is dit advies overgenomen en is besloten het examenprogramma in augustus 2019 in te laten gaan.

Uitwerken

Dit geeft alle betrokkenen nog ongeveer drie jaar de tijd om het globale eindexamenprogramma uit te werken tot specificaties en materialen waarmee docenten aan de slag kunnen. Onder andere de volgende activiteiten vinden nu plaats:

  • Docent ontwikkelteams zijn materiaal aan het ontwikkelen voor de keuzedomeinen;
  • SLO werkt de eindtermen uit tot voorbeeldspecificaties;
  • Uitgevers ontwikkelen methodes​​.