Plaats in de profielen

26 oktober 2020

Informatica is een construerende discipline: een vakgebied waarin het maken van dingen centraal staat. Die dingen zijn in het algemeen digitale artefacten. In deze visie levert het wetenschapsgebied informatica niet alleen kennis over zulke artefacten maar ook over het maakproces. Deze kennis bestaat uit een conceptuele basis en typische denk- en werkwijzen.

Profielen

Op zowel de havo als het vwo is informatica een profielkeuzevak in het profiel N&T. In het profiel N&T moeten leerlingen - naast wiskunde B, natuurkunde en scheikunde - kiezen voor wiskunde D, NLT, biologie of informatica. Bij alle andere profielen is het mogelijk informatica in de vrije ruimte te kiezen. Voor informatica is er geen centraal examen; alleen een schoolexamen. Scholen zijn niet verplicht informatica aan te bieden.​

Studielastuur

Voor informatica staat op de havo 320 studielastuur (dit is het totaal van lesuren, uren die aan huiswerk besteed worden, toetsvoorbereiding etc.) en op het vwo 440. Informatica bestaat uit een kerndeel dat voor havo en vwo vrijwel hetzelfde is en maar liefst twaalf keuzedomeinen waarvan een havoleerling er twee moet doen en een vwo-leerling vier. De keuze voor zo'n domein kan gemaakt worden door de school, maar ook door een individuele leerling.​