Waarom is deze denkwijze van belang?


Belangrijke leereffecten

Leerlingen kunnen…

  • de bouw van technische (deel)structuren en het verloop van technische processen beschrijven en deze in verband brengen met de (deel)functie.
  • de bouw van biologische (deel)structuren en het verloop en patroon van processen en gedrag beschrijven, en deze in verband brengen met de (deel)functie.
  • de structuur van chemische stoffen beschrijven en in verband brengen met de eigenschappen en het gebruik van het product.
  • de structuur van een landschap beschrijven en in verband brengen met het gebruik door de mens
  • indirect waarneembare materiaaleigenschappen zoals hydrofiel/hydrofoob, smeltpunt en geleiding van geluid onderzoeken
  • onderzoeken welke invloed externe factoren zoals temperatuur hebben op materiaaleigenschappen
  • heen en weer denken tussen structuur en functie