Lesmateriaal bij Denkwijze Structuur en Functie


De denkwijze komt terug in de volgende lesmaterialen voor verschillende vakken:

TECHNOLOGIE

Constructie (havo/vmbo): Leerlingen ontwikkelen ideeën over hoe de structuur van een brug bepaalt of hij goed functioneert. Vervolgens onderzoeken ze deze ideeën in een computermodel.​
Vakinhoud Technologie
Werkwijzen Onderzoek;
Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen ​​Structuur en functie
Grootte 3 lessen
Download

​► (pdf, 3.6 MB)

SCHEIKUNDE

Mayonaise (havo/vwo): De leerlingen beredeneren hoe de structuurvan emulgatoren op microniveau de functieop macroniveau bepaalt.
Vakinhoud Materie: mengsels en scheiden
Werkwijzen Redeneervaardigheden
Denkwijzen ​​Structuur en functie
Grootte 1 les
Download

​► (pdf, 156 kB)

Zeep (havo/vwo): De leerlingen halen en interpreteren informatie uit een tekst om te bedenken wat de relatie tussen de functie en de structuur van zeep is.
Vakinhoud ​Materie: mengsels en zuivere stoffen
Werkwijzen Informatievaardigheden
Denkwijzen Structuur en functie
Grootte 1 les
Download

​► (pdf, 1 MB)


NATUURKUNDE

Sneeuwpop (vmbo): De leerlingen onderzoeken of een sneeuwpop sneller smelt met of zonder jas. Ze denken na over de functie van de jas en hoe de structuurvan de jas hier aan bijdraagt.
Vakinhoud Energie: warmtestromen en isolatie
Werkwijzen ​​Onderzoek
Denkwijzen ​​Structuur en functie
Grootte 1 les
Download ​► (pdf, 414 kB)
Stuiterbal (vmbo): De leerlingen beredeneren aan de hand van een onderzoek welke structuur van een stuiterbal het beste past bij zijn functie. Ze denken hierbij na over behouden omzettingvan energie.
Vakinhoud Energie: vormen van energie, energieomzetting
Werkwijzen ​Onderzoeken; Redeneren
Denkwijzen Structuur en functie; Behoud, kringloop en transport
Grootte 2 lessen
Download

(pdf, 657 kB)

Surfplank (havo/vwo): De leerlingen voeren een experimenteel onderzoek uit naar verschillende materialen voor een surfplank en berekenen of deze geschikt zijn voor één van de belangrijkste functies van een surfplank: drijven.
Vakinhoud ​Materie: stoffen en eigenschappen van stoffen
Werkwijzen ​Onderzoeken; Rekenkundige en wiskundige vaardigheden
Denkwijzen Structuur en functie
Grootte 2 lessen
Download

​► (pdf, 379 kB)