Waarom is deze denkwijze van belang?

24 oktober 2022

Belangrijke leereffecten

 • Het besef van het belang van het individu t.o.v. het belang van toekomstige generaties.
 • Het besef van de mate van complexiteit in duurzaamheidsvraagstukken.
 • De effecten van (menselijke) activiteit in perspectief kunnen plaatsen van (korte/lange) termijn en locatie (dicht bij huis versus verder van huis).
 • Inzien van de mogelijkheden die nieuwe technologieën kan bieden bij de oplossing van duurzaamheidsvraagstukken
 • Oriëntatie op de plek van duurzaamheid in de samenleving

Leerdoelen

De leerling kan…..

 • in verschillende contexten gebruikmaken van het begrip duurzaamheid.
 • de betekenis van het begrip duurzaamheid uitleggen.
 • begrippen die met duurzaamheid te maken hebben met elkaar in verband brengen.
 • verbanden leggen tussen (menselijke) activiteit en het gevolg op de uitputting van hulpbronnen en neemt hier in mee
  • effect op korte en lange termijn.
  • effect hier en elders.
  • effect op andere soorten.
 • interventies bedenken die ervoor zorgen dat mogelijk nadelige effecten van menselijke activiteit in de toekomst minder worden en eventueel de rol van technologie hierin meenemen.
 • onderzoek doen naar het effect van duurzaam handelen in organisatie- en productieprocessen.
 • in een technisch ontwerp duurzaamheidsprincipes toepassen/aanbrengen.
 • beargumenteerde keuzes maken vanuit het perspectief duurzaamheid.