Hoe kan het leren worden bevorderd?

24 oktober 2022

Voorbeelden van vragen

Hieronder worden wat voorbeelden van vragen genoemd.

 • Welk effect van een bepaalde activiteit verwacht je voor de verdere toekomst als je de huidige activiteit beschouwt?
 • Kun je een afweging maken tussen de ene activiteit en de andere activiteit in termen van duurzaamheid?
 • Zijn er mogelijkheden om een bepaalde activiteit dusdanig in te richten dat er minder nadelige effecten zijn?
 • Hoe kun je materialen in producten en gebouwen terugwinnen en hergebruiken?
 • Zijn er nieuwe toepassingen voor bestaande (overbodig geraakte) installaties?
 • Wat is (zou) het effect (kunnen zijn) van het weghalen van hulpbronnen uit omgeving (op de omgeving).
 • Welke alternatieven zijn er om efficiënt van A naar B te komen en welke impact heeft dit op hulpbronnen?
 • Hoeveel water gebruikt een gemiddeld persoon op een dag en kan dit worden verminderd?
 • Hoeveel voedsel verspilt een gemiddeld persoon op een dag en kan dit worden verminderd?
 • Hoeveel energie gebruikt een gemiddeld persoon op een dag en kan dit worden verminderd?
 • Hoeveel afval produceert een gemiddeld persoon op een dag en kan dit worden verminderd?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat afvalstromen omgezet worden in stromen voor grondstoffen?
 • Welke rol kunnen nieuwe technologieën spelen bij het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor activiteiten?

Voorbeelden van activiteiten

 • Onderzoeken welke materialen, apparaten en andere producten op dit moment worden gerecycled.
 • Onderzoeken welke maatregelen kunnen bijdragen aan duurzaam bouwen en wonen.
 • Onderzoek doen aan een ecosysteem in de eigen regio om input en output van materie en de ophoping ervan in kaart te brengen.
 • Onderzoeken waaraan voedsel moet voldoen om een duurzaam of biologisch voedsellabel te verkrijgen.
 • Verschillende energiebronnen met elkaar vergelijken en de voor- en nadelen met elkaar bediscussiëren.
 • Bedenken van energiebesparende maatregelen in huis.
 • Discussiëren over de ecologische voetafdruk van verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 tijdens een vlucht of de uitstoot van CO2 die ontstaat bij het houden van vee.
 • CO2 –metingen doen om en nabij een bedrijf.
 • Watergebruik thuis in kaart brengen en waterbesparende maatregelen voorstellen.
 • Afvalstromen binnen de school in kaart brengen en oplossingen bedenken om dit te hergebruiken of te verminderen.
 • Temperatuurmetingen doen aan het klimaat in de stad en maatregelen bedenken om nadelige effecten tegen te gaan (bijvoorbeeld meer water in de stad).
 • Ontwerpen van een product dat voldoet aan het cradle-to-cradle principe en het beargumenteren van gemaakte keuzes.
 • De relatie verwoorden tussen toename broeikasgassen in atmosfeer en de menselijke activiteit op aard.