Can do-beschrijvingen taalbereik

5 juli 2023

Hieronder vind je de algemene can do-beschrijvingen behorend bij 'taalbereik'.

Algemene can do-beschrijvingen

B1

Beschikt over een voldoende gevarieerde taal om onvoorspelbare situaties te beschrijven, met redelijke nauwkeurigheid de hoofdpunten van een idee of probleem uit te leggen en gedachten onder woorden te brengen over abstracte of culturele onderwerpen zoals muziek en films.

Beschikt over genoeg taal om zich te redden, met een woordenschat die voldoende is om zich, met enige aarzeling en omschrijvingen van woorden, te uiten over onderwerpen als familie, hobby's en interessegebieden, werk, reizen en actualiteiten, hoewel lexicale beperkingen tot herhaling en soms zelfs tot problemen met formuleren leiden.

A2

Beschikt over een repertoire van elementaire taal dat hem of haar in staat stelt met voorspelbare alledaagse situaties om te gaan, al zal hij of zij de boodschap vaak geweld moeten aandoen en naar woorden moeten zoeken.

Kan beknopte alledaagse uitdrukkingen gebruiken om te voldoen aan eenvoudige behoeften van concrete aard, zoals persoonlijke gegevens, dagelijkse routines, wensen en behoeften, verzoeken om inlichtingen.

Kan elementaire zinspatronen gebruiken en communiceren met uit het hoofd geleerde frasen, woordgroepen en formules over zichzelf en anderen, wat zij doen, plaatsen, bezittingen, enzovoort.

Beschikt over een beperkt repertoire van korte uit het hoofd geleerde frasen voor voorspelbare overlevingssituaties; in niet-alledaagse situaties komt het regelmatig tot mislukte communicatie en misverstanden.

A1

Beschikt over een zeer elementair bereik van eenvoudige uitdrukkingen over persoonlijke gegevens en behoeften van concrete aard. Kan enkele elementaire structuren gebruiken in enkelvoudige zinnen met enige weglating of reductie van elementen.

Pre-A1

Kan losse woorden en elementaire uitdrukkingen gebruiken om eenvoudige informatie over zichzelf te geven.

Bron: Taalunie (2019). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Supplement met nieuwe descriptoren. Den Haag/Brussel: Nederlandse Taalunie.