Algemene can do-beschrijvingen luisteren en kijken

5 juli 2023

Hieronder vind je de algemene can do-beschrijvingen behorend bij 'luisteren en kijken'.

Algemene can do-beschrijvingen

B1

Kan directe feitelijke informatie verstaan over gewone alledaagse of werkgebonden onderwerpen, en daarbij zowel algemene boodschappen als specifieke details herkennen, mits het gesproken woord helder wordt gearticuleerd in een over het algemeen vertrouwd accent.

Kan de hoofdpunten verstaan van heldere spraak in standaardtaal over vertrouwde zaken die regelmatig aan de orde komen op het werk, op school, in de vrije tijd, enzovoort, met inbegrip van korte verhalende teksten.

A2

Kan genoeg verstaan om te kunnen voldoen aan behoeften van concrete aard, mits er helder en langzaam wordt gearticuleerd.

Kan frasen en uitdrukkingen verstaan die verband houden met zaken van de meest directe prioriteit (zoals elementaire persoons- en familiegegevens, boodschappen doen, plaatselijke geografie, werk), mits er helder en langzaam wordt gearticuleerd.

A1

Kan spraak volgen die heel langzaam en zorgvuldig wordt uitgesproken, met lange pauzes om de betekenis op te nemen.

Kan concrete informatie herkennen (bijvoorbeeld plaatsen en tijden) over vertrouwde onderwerpen uit het dagelijks leven, mits deze langzaam en duidelijk wordt uitgesproken.

Pre-A1

Kan korte, zeer eenvoudige vragen en mededelingen begrijpen als die langzaam en duidelijk worden uitgesproken en vergezeld gaan van visuele aanwijzingen of gebaren om het begrip te ondersteunen, en zo nodig worden herhaald.

Kan alledaagse, vertrouwde woorden herkennen als die langzaam en duidelijk worden uitgesproken in een duidelijk gedefinieerde, vertrouwde, alledaagse context.

Kan getallen, prijzen, data en dagen van de week herkennen als die langzaam en duidelijk worden uitgesproken in een duidelijk gedefinieerde, vertrouwde, alledaagse context.

Bron: Taalunie (2019). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Supplement met nieuwe descriptoren. Den Haag/Brussel: Nederlandse Taalunie.