Peil.Engels

25 juli 2023


Engels aan het eind van groep 8

Van peiling naar praktijk ...

Stel, je wilt Engels beter op de kaart zetten op jouw school. Dan denk je misschien niet gelijk aan het onderzoek van Peil.Engels. Maar wist je dat je met de uitkomsten van dit onderzoek veel kunt in je lesprakrijk?

Wat is Peil.Engels?

Peil.Engels is het verslag van landelijk onderzoek naar de stand van zaken rond Engels in groep 8, uitgevoerd in 2017 en 2018. Het onderzoek beantwoordt vragen zoals:

 • Hoe staat het met de taalvaardigheid Engels van leerlingen aan het eind van groep 8?
 • Hoe geven leerkrachten Engels, wat vinden ze belangrijk en waar hebben ze behoefte aan?
 • Zijn er verschillen tussen scholen die vroeg met Engels beginnen en scholen die later beginnen?
 • Wat doen de basisscholen waarvan de leerlingen een hoog niveau taalvaardigheid Engels halen?
 • Hoe zit het met de aansluiting met het voortgezet onderwijs?

Peil.Engels biedt een kijkje in de keuken van andere scholen?

Vraag je je wel eens af wat andere scholen doen met Engels? Dan zijn de pagina’s English: Facts & figures interessant voor jou. Hier vind je een overzicht van kenmerken van scholen en leerlingen. Bijvoorbeeld:

 • Hoeveel uren Engels krijgen leerlingen gemiddeld?
 • Gebruiken andere leerkrachten vaak Engels als voertaal tijdens de les?
 • Zijn er veel scholen met een coördinator of werkgroep voor het vak Engels?
 • Hoe scoren leerlingen gemiddeld op gespreksvaardigheid?

Gebruik als team deze facts & figures om je school vergelijken met andere scholen en voer hier het gesprek over. Wat doen we al, wat vinden we belangrijk, wat zijn onze ambities en waar willen we naartoe?

Wat doen basisscholen waarvan de leerlingen goed presteren op Engels?

Peil.Engels licht een tipje van de sluier op. Deze scholen:

 • zijn overtuigd van het belang van Engels als schoolvak op de basisschool;
 • hebben een heldere visie op het vak Engels die ze concreet uitwerken in de dagelijks lespraktijk;
 • gebruiken Engels als doeltaal tijdens de lessen;
 • houden rekening met de grote verschillen tussen de leerlingen wat betreft taalvaardigheid Engels;
 • hebben een coördinator of werkgroep voor Engels.

Je vindt een uitgebreide toelichting bij deze succesfactoren in hoofdstuk 5 van het onderzoeksrapport. Gebruik deze informatie bijvoorbeeld om jouw visie op het vak aan te scherpen of om een route uit te stippelen naar de situatie die je op jouw school graag zou zien.

Aan de slag met gespreksvaardigheid?

Het onderzoek laat zien dat woordenschat en luisteren de meeste aandacht in de les krijgen. Gespreksvaardigheid wordt een stuk minder geoefend. En dat terwijl goed presterende scholen vaak een heldere visie op Engels hebben, waarin het - durven - spreken van Engels in een veilige omgeving een grote rol speelt.

Peil.Engels laat zien dat de spreekdurf van leerlingen sinds 2012 is toegenomen. We gaan hier nu echt mee aan de slag!

Voor deze leerkracht en hopelijk ook voor jou hebben we voorbeeldmatig twee van de gesprekstaken die gebruikt zijn in Peil.Engels didactisch uitgewerkt. Ze staan onder aan de slag klaar om te gebruiken in de les, maar je kunt ze ook gebruiken als inspiratie voor het ontwikkelen van je eigen materiaal.

contactpersoon

Machteld Moonen 270

Peil.Engels en 10-14 scholen

Ook voor 10-14 scholen is Peil.Engels een waardevol onderzoek. Zij werken vaak met meer persoonlijke leerroutes voor leerlingen en stemmen het onderwijs daarop af. Lees hier meer over 10-14 onderwijs.

toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema