Alle can do-beschrijvingen

26 september 2023

Per ERK-niveau biedt het ERK can do-beschrijvingen voor alle taalactiviteiten, taalstrategieën en competenties.

Via de link naar Leerplan in Beeld kun je de schalen voor taalactiviteiten, taalstrategieën en taalcompetenties bekijken en afdrukken in pdf of Excel. Selecteer 'Europees Referentiekader' en kies de schalen die je wilt raadpleten.

De can do-beschrijvingen zijn uit het Engels vertaald. De vertaling is gemaakt door de Taalunie.

Taalactiviteiten

Receptief

Productief

Interactie

Mediation

Taalcompetenties