Voorbeeldinstrumenten evaluatie

28 januari 2020

voorbeeldinstrumenten
​Ontwikkelstadium Voorbeeld evaluatie-
aspect
Voorbeeld evaluatie- methode ​Voorbeeld instrument
​Globaal ontwerp
bijv. werkwijze voor docenten
Verwachte bruikbaarheid Screening Checklist docentenonafhankelijkheid (docx, 80 kB)
Gedeeltelijk uitgewerkt product
bijv. een doorlopend programma voor LOB
Consistentie Walk-through ​Criterialijst evalueren (docx, 103 kB)
Volledig uitgewerkt product
bijv. handreiking voor docenten
Werkelijke bruikbaarheid Micro-evaluatie ​Checklist docenthandelen (docx, 96 kB)
Geïmplementeerd product
bijv. leerlingmateriaal
Werkelijke effectiviteit Try-out Vragenlijst voor leerlingen en docenten (docx, 94 kB)
​Volledig uitgewerkte leerlijn LOB Verwachte effectiviteit Focusgroep ​Checklist LOB (pdf, 164 kB)
​Lesmateriaal in ieder stadium Afhankelijk van stadium Afhankelijk van stadium ​Checklist LOB-lesmateriaal (docx, 91 kB)