Ontwerpopdracht

18 december 2019

In de onderstaande tabel worden diverse bronnen weergegeven voor optimalisatie van (een onderdeel van) het LOB-programma. Bepaal welke opdracht het beste bij jouw schoolsituatie past, en raadpleeg de bijbehorende bron gedurende de uitvoering van de opdracht.

In de twee rechterkolommen wordt weergegeven of de bron bruikbaar is voor de basisberoepsgerichte / kaderberoepsgerichte leerweg of voor de gemengde / theoretische leerweg.

Bronnen voor optimalisatie
​Bepaal de ontwikkelopdracht of stel vast wat je wilt optimaliseren: ​Bron: bb/kb gl/tl
​Maak een plan van aanpak voor de realisatie of optimalisatie van (een onderdeel van) het LOB-programma. Praktijknabije LOB met beleid (2009) (pdf, 165 kB) ​x ​x
​Ontwikkel een doorlopend en samenhangend programma voor LOB van leerjaar 1 t/m 4. ​Naar een doorlopend programma voor LOB (2013) ​x
​Ontwikkel een programma voor vakgeïntegreerde praktijknabije LOB in de bovenbouw. Praktijknabije loopbaanoriëntatie werkt (2013) (pdf, 1.2 MB) ​x
​Optimaliseer LOB in de beroepsgerichte programma's. Klaar voor de start? (2010) (pdf, 321 kB) ​x
​Ontwikkel nieuwe praktijknabije lesactiviteiten. Format voor ontwikkeling LOB-project (docx, 95 kB) ​x ​x
​Maak een uitbreiding van het bestaande LOB-programma, waarmee leerlingen zich meer kunnen verdiepen in vervolgopleidingen. ​Mbo opleidingsbeelden ontwikkelen: onderdeel van LOB in het vmbo ​x ​x
​Maak samen met een ROC een uitwerking van de buddystage in de vierde klas, waarbij een mbo-student een vmbo-er begeleid. Draaiboek buddystage (2009) ​x ​x
​Maak een plan voor de wijze waarop je als beroepsgerichte vakdocent kunt functioneren als loopbaanbegeleider. ​De beroepsgerichte vakdocent als loopbaanbegeleider (2011) ​x
​Maak een uitwerking van de wijze waarop loopbaangesprekken vorm krijgen. Reflecteren op maat (2010) (pdf, 783 kB) ​x ​x