Landelijke netwerken

17 mei 2023

Specialistennetwerk Jonge kind

Werk je op een voorschoolse voorziening of op een basisschool en wil je graag collega's ontmoeten die je inspireren, met je meedenken over actuele inhoudelijke thema's vanuit jouw werkveld het jonge kind (2-7 jaar)?Heb je behoefte om kennis en ervaringen te delen en in gesprek te gaan met collega’s? Dan is misschien het Specialistennetwerk Jonge kind wel wat voor jou!

Tijdens de jaarlijkse landelijke bijeenkomst komen inhoudelijke onderwerpen aan de orde en is ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussie over diverse thema's die in de voor- en vroegschoolse educatie op dit moment spelen. Heb je zelf onderwerpen die je graag aan de orde wilt stellen, dan kan dat ook!

Meer informatie en aanmelden: Stuur een e-mail naar: jongekind@slo.nl.

toon meer

Sector