Landelijke netwerken

17 mei 2023

Begeleidersnetwerk Jonge kind

SLO organiseert twee keer per jaar een netwerkdag voor onderwijsadviseurs met specialisme jonge kind. Dit zijn adviseurs die medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (pedagogisch medewerkers/pedagogen) en leraren van groep 1 en 2, onderbouwcoördinatoren/ intern begeleiders uit het basisonderwijs begeleiden.

Tijdens deze landelijke begeleidersnetwerkdagen komen inhoudelijke onderwerpen aan de orde en is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussie over diverse thema's die in de voor- en vroegschoolse educatie op dit moment spelen.

De netwerkdagen vinden steeds plaats op de eerste vrijdag van juni en de eerste vrijdag van november! De inhoud van deze dagen wordt mede gebaseerd op de wensen van de deelnemers.

De doelen van het netwerk kunnen als volgt omschreven worden:

  • het uitwisselen van ervaringen;
  • het elkaar op de hoogte brengen van de op de eigen dienst ontwikkelde producten en elders gesignaleerde interessante producten;
  • vergroting van inhoudelijke expertise;
  • het initiëren van vernieuwingen;
  • het bespreken van de actualiteit in het Jonge kind onderwijsland.

Dit netwerk beoogt op geen enkele manier commerciële activiteiten.

Voor meer informatie of aanmelden als lid, stuur een e-mail naar: jongekind@slo.nl.

toon meer

Sector