Martin Klein Tank


Martin Klein Tank werkt bij SLO als onderwijskundige/curriculumontwikkelaar. Hij is projectleider digitale geletterdheid primair onderwijs en ook inhoudelijk betrokken bij andere thema's op het gebied van wereldoriëntatie en wetenschap en technologie. Daarnaast werkt hij aan projecten voor het jonge kind (voor- en vroegschoolse educatie) en aan de uitwerking van het onderwijsaanbod in inhoudslijnen met aanbodsdoelen. Voor digitale geletterdheid en mens en natuur is hij betrokken bij de ontwikkelingen richting nieuwe kerndoelen.

Bij curriculumontwikkeling komen voor Martin innovatieve inzichten, theorieën en (eigen) praktijkervaring bij elkaar. In zijn werk streeft hij naar maatwerk in co-creatie, waarbij de opbrengsten in welke vorm dan ook een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van 'goede' onderwijsinhouden voor alle kinderen.

Martin heeft ervaring als leerkracht basisonderwijs en als docent bij (na-)scholing van zowel pabostudenten als leerkrachten basisonderwijs onder andere op het gebied van wetenschap en technologie en digitale geletterdheid.