Engelse spelling in het tweetalig primair onderwijs


Handreiking bij de leerlijn tpo
24 juni 2019

In 2014 is SLO begonnen met het ontwikkelen van een leerlijn mondelinge taalvaardigheid, lezen en schrijven voor groep 1 en 2 van het tweetalig primair onderwijs. De leerlijn werd tijdens de pilotperiode jaarlijks uitgebreid en bijgesteld tot een complete leerlijn voor groep 1-8. De pilotscholen hadden ook behoefte aan een leerlijn spelling en grammatica. Spellen is geen op zichzelf staande vaardigheid, maar een hulpmiddel bij lezen en schrijven. Daarom is ook geen 'standaard' leerlijn uitgewerkt, zoals voor de andere drie domeinen, maar is gekozen voor het schrijven van een handreiking voor tpo-coördinatoren en/of tpo-leerkrachten


auteur extern: Berkel, A. van
jaar van uitgave: 2018

Linde-Meijerink, G. van der, & Berkel, A. van (2018). Engelse spelling in het tweetalig primair onderwijs: handreiking bij de leerlijn tpo. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden