Criteria voor uitdagend aanbod


18 juli 2019
contact: Elvira Folmer

Met deze checklist formuleer je samen met je schoolteam vanuit de schoolvisie criteria voor een uitdagend vakoverstijgend aanbod.


toon meer

Type instrument

Inhoud instrument