Model van Renzulli

1 maart 2022

Onderzoek toont aan dat mensen die prestaties op hoog niveau leveren, vaak over kenmerkende persoonlijkheids-eigenschappen beschikken. Dit wordt met het triadische model van Renzulli geïllustreerd.

Dit 'drieringenmodel' geeft aan dat (hoog)begaafden vaak over de volgende persoonlijkheidskenmerken beschikken:

  • Hoge intellectuele vermogens: intelligentie die boven het gemiddelde ligt, vaak gemeten met een prestatie- of intelligentietest, meestal uitgedrukt met een intelligentiequotiënt (IQ);
  • Taakgerichtheid en volharding (motivatie): doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen;
  • Creatief vermogen: het vermogen om op een originele en vindingrijke wijze oplossingen voor problemen te bedenken.