Model van Renzulli

13 februari 2024

Onderzoek toont aan dat mensen die prestaties op hoog niveau leveren, vaak over kenmerkende persoonlijkheidseigenschappen beschikken. Dit wordt met het triadische model van Renzulli geïllustreerd.

Dit 'drieringenmodel' geeft aan dat (hoog)begaafden vaak over de volgende persoonlijkheidskenmerken beschikken:

  • Hoge intellectuele vermogens: intelligentie die boven het gemiddelde ligt, vaak gemeten met een prestatie- of intelligentietest, meestal uitgedrukt met een intelligentiequotiënt (IQ);
  • Taakgerichtheid en volharding (motivatie): doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen;
  • Creatief vermogen: het vermogen om op een originele en vindingrijke wijze oplossingen voor problemen te bedenken.