Model van Heller

13 februari 2024

Het model van Heller onderscheidt niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken die een negatieve of positieve invloed kunnen uitoefenen op aanleg en gedrag. Van belang is om zicht te krijgen op hoe deze belemmerende of stimulerende factoren van invloed zijn op het ontwikkelingsproces.

Hierdoor ontstaat inzicht in de nodige ondersteuning en begeleiding, waarmee je het potentieel omzet in prestaties. De kenmerkende leer- en persoonlijkheidseigenschappen van (hoog)begaafde leerlingen worden dan ook zichtbaar.

Model van Heller