Overzicht houden leerdoelen

11 oktober 2023

Overzicht houden in de leerdoelen: hoe zorg je ervoor dat je geen doelen vergeet?

Doelen in kaart brengen

De leerling krijgt op zijn eigen niveau doelen aangeboden en die hoeven niet precies te passen bij de leeftijd van de leerling. Leerlingen die zichzelf willen uitdagen of meer aankunnen, kiezen andere doelen.

De doelen op de leerdoelkaarten beschrijven kennis en vaardigheden in een doorgaande lijn. Het verschilt per vak/leergebied of alle doelen in die volgorde aan de orde moeten komen.

Je kunt dus zelf bepalen welk onderwijs bij de doelen aan bod komt. De volgende stappen geven een mogelijke werkwijze aan:

Stappenplan zelf doelen stellen

 • Benoem voor welk vak/leergebied je onderwijs ontwikkelt en download de bijpassende leerdoelkaarten.
 • Bepaal de thema’s en/of onderwerpen die je wilt gaan aanbieden.
 • Zoek op de leerdoelkaarten doelen die passen bij deze thema’s en/of onderwerpen.
 • Bepaal een haalbaar aantal doelen. Gebruik niet alle doelen van de leerdoelkaart dat maakt het onderwerp of thema veel te groot.
 • Als je deze doelen kiest, moet je dan eerst nog iets anders doen, voordat je aan het werk kunt?

Afhankelijk van het vak/leergebied kunnen er voorwaardelijke doelen zijn. Doelen die leerlingen eerst moeten halen voordat ze aan het werk kunnen met de doelen die je nu wilt aanbieden in het gekozen thema. Bijvoorbeeld rekenen-wiskunde doelen is dit zeker iets om vooraf goed over na te denken.

 • Beschrijf de doelen op meerdere niveaus.
 • Zorg dat leerlingen zicht krijgen op het niveauverschil van doelen en zichzelf kunnen uitdagen.
 • Geef ruimte aan leerlingen die meer willen doen. Leerlingen die willen verbreden in een thema kunnen nog andere doelen kiezen.
 • Herschrijf de doelen eventueel naar het onderwerp of thema van je onderwijs, zorg voor meetbare handelingswerkwoorden in je doelen.
 • Hoe weet je of een leerdoel gehaald is? Hoe meet je dat? Zoek een passende vorm bij de doelen om dat te bepalen. Twee informatiebronnen om je daarbij te ondersteunen zijn: de Informatiepagina over formatief evalueren en de brochure Toetsen op school van Cito.

Gebruik van leerdoelen bij de mens en maatschappijvakken.

Voor de mens en maatschappijvakken leren leerlingen veel concepten aan door het doen van onderzoek. Hiervoor is een vaardigheidsleerdoelkaart opgenomen voor aardrijkskunde. Hoe kun je hiermee aan de slag?

 • Op de leerdoelenkaart aardrijkskunde kijk je onder het thema ‘onderzoek te doen in de eigen schoolomgeving’
 • Je ziet er doelen staan op twee niveaus.

Ik vergelijk verschijnselen en gebieden met de eigen omgeving en daarbij stel ik aardrijkskundige vragen. Ik werk aan:
Niveau 1: aardrijkskundig veldwerk in de eigen regio met behulp van een gegeven stappenplan.
Niveau 2: aardrijkskundig veldwerk in de eigen regio met behulp van een zelfgemaakt stappenplan.

 • Het verschil tussen de doelen is of leerlingen wel of niet zelf het stappenplan opstellen.
  • wil de leerling zelf nadenken over het schrijven van een stappenplan?
  • heeft de leerling dit al eerder gedaan en is hiervoor geen ondersteuning nodig?
  • Of is dit het moment om zelf een planning te gaan maken?

De leerling en de leraar maken hier samen afspraken over.

 • Als leraar heb je het overzicht over de leerstof en weet je wat mogelijk is om de leerling uit te dagen.
 • Je overzicht over de doelen helpt je ook om geen doelen te vergeten en te zorgen dat alle gekozen doelen zichtbaar worden in de leerroute van de leerlingen.

toon meer