Formatief evalueren

10 juni 2024

Ik zie nu makkelijk waar ik goed in ben en waar ik nog aan kan werken." Leerling Ashram College, Alphen aan de Rijn

Je toetsbeleid en toetsen (weer) in dienst van het leren stellen, dat wil elke leraar en schoolleider wel. Formatief evalueren staat daarom volop in de schijnwerpers. Het invoeren ervan is nog een zoektocht voor veel scholen. Hoe krijg je collega's mee? Hoe pak je dat aan in je les? Werkt het echt? Op deze website lees en zie je wat formatief evalueren (niet) is. Hoe je het op jouw school en in jouw les vormgeeft. Waarom het een krachtig middel is om de kwaliteit van je lessen te versterken.

Wat is formatief evalueren (niet)?

Formatief evalueren staat in dienst van leren. Het biedt leraar en leerlingen inzicht in het leerproces. Het gaat dus niet alleen over het wel of niet geven van cijfers, het halveren van de hoeveelheid summatieve toetsen of het altijd feedback moeten geven.

Formatief evalueren heeft een aantal belangrijke eigenschappen. Er is sprake van een cyclisch proces gericht op verder leren. Het gaat om doelgericht in plaats van toetsgericht onderwijs. Daarbij gaan  leraar en leerlingen met elkaar in gesprek en geven ze samen het leren vorm.

Goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen betekent dat je als leraar:

  • helder hebt waar de leerling naartoe werkt;
  • een goed beeld hebt waar de leerling staat;
  • de leerling gerichte instructie, mogelijk feedback geeft en verder op weg helpt.

Op deze webpagina's maak je kennis met de verschillende fasen van formatief evalueren. Je vindt er mooie lesvoorbeelden, schoolpraktijken, kaartspellen, werkvormen en interessante publicaties.

Te veel toetsen waar veel van afhangt voor de leerling betekent zweten, weten en vergeten." Gerdineke van Silfhout, SLO